BÀN VỀ TÂM LINH- NGOẠI CẢM

 1. GIẢI MÃ HIỆN TƯỢNG NGOẠI CẢM
http://truongtansang.net/giai-ma-mot-so-hien-tuong-ngoai-cam-ky-la.html