Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

KHÁI NIỆM CẬN TÂM LÝ LÀ GÌ

     Dưới đây là ý kiến của bạn Y Đang - bạn đọc của Blog - về khái niệm của CẬN TÂM LÝ.

 
       Cận tâm lý là chuyển dịch từ thuật ngữ khoa học “Parapsychology”. Trong tiếng latinh: "Para" có nghĩa là ở bên ngoài, ở phía bên kia. Về mặt thuật ngữ, đây là ngành khoa học muốn đề cập đến những lĩnh vực nằm ngoài phạm vi của tâm lý học truyền thống. Cũng có nhà nghiên cứu không chuyển dịch thuật ngữ này là Cận tâm lý mà khuyến cáo nên dịch là Ngoại tâm lý.
        Theo Đỗ Kiên Cường: Cận tâm lý là một ngành khoa học nghiên cứu các hiện tượng dị thường, bất thường liên quan đến kinh nghiệm của con người. Những kinh nghiệm này thường đựoc gọi là tâm linh. (Chưa thật đúng lắm-nhưng không tiện bàn ở đây).

        Các hiện tượng được gọi là dị thường vì chúng ta chưa giải thích được chúng bằng những thành tựu khoa học hiện có.
       Các hiện tượng này được chia làm 3 nhóm chính: (có những nhà nghiên cứu khác có cách phân chia nhiều hơn 3 nhóm):
         Ngoại cảm, viễn di sinh học và những hiện tượng có sự tồn tại sau cái chết (kinh nghiệm cận tử, hiện hồn, luân hồi).
        Cận tâm lý không dính dáng đến thuật chiêm tinh, các vật thể bay không xác định, giả kim thuật, ma thuật, bùa chú….
         Đối tượng của Cận tâm lý:
           1. Thần giao cách cảm
           2. Tiên tri
           3. Hậu tri
           4. Thấu thị
           5. Ngoại cảm
           6. Viễn di sinh học
           7. Kinh nghiệm cận tử
           8. Xuất hồn
           9. Nhập hồn (ex: lên đồng, các dạng thức shaman giáo)
          10. Luân hồi
          11. Ma ám
          12. Ma quấy rối
           13. Hiện tượng PSI