Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

BÁC HỒ NÓI CHUYỆN VỚI NHÀ NGOẠI CẢM

  
Lưu ý với các bạn người Bác Hồ nhập hồn là cô Năm Nghĩa