Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng - Sự thật vụ LS Phùng Chí Kiên

         Sự thật về vụ Liệt Sĩ Phùng Chí Kiên với hai bức ảnh. Đây là bài báo chứng minh nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã đúng khi tìm thủ cấp của Liệt sĩ. Không biết VTV sẽ nói gì về điều này?
         Các bạn xem đầy đủ tại đường link này:
       http://vtc.vn/2-459318/xa-hoi/phan-thi-bich-hang-tim-mo-liet-sy-phung-chi-kien-su-that-tu-2-buc-anh.htm

Phan Thị Bích Hằng tìm mộ liệt sỹ Phùng Chí Kiên: Sự thật từ 2 bức ảnh

  Biên bản ghi nhận khi bốc phần thủ cấp của Liệt Sĩ Phùng Chí Kiên.
Phan Thị Bích Hằng tìm mộ liệt sỹ Phùng Chí Kiên: Sự thật từ 2 bức ảnh