Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

VTV vạch mặt các nhà ngoại cảm

    Chúng tôi xin cung cấp đoạn Video của VTV vạch mặt các nhà ngoại cảm của Thu Uyên để các bạn tham khảo. Các bạn click vào dấu PLAY trên màn hình để theo dõi .